Cieľové skupiny

Cieľové skupiny

Centrum EDULAB je určený pre každého, kto hľadá inovatívne formy vzdelávania a má záujem vyskúšať si najmodernejšie vzdelávacie technológie v praxi. 

Realizované podujatia a aktivity sú primárne určené pre cieľové skupiny:

  • Školy - materské, základné, stredné, špeciálne
  • Univerzity a vysoké školy - príprava budúcich učiteľov
  • Vzdelávacie organizácie - celoživotné vzdelávanie