Centrum EDULAB

Centrum EDULAB

EDULAB je unikátne centrum moderných technológií priamo v centre Bratislavy zamerané na efektívne aplikovanie informačných a komunikačných technológií a využívanie digitálneho vzdelávacieho obsahu v procese výučby.

Ide o prototyp modernej multimediálnej triedy budúcnosti, ktorá reprezentuje komplexné hardvérové a softvérové vzdelávacie riešenie v praxi s primárnym zameraním na školy a vzdelávacie organizácie.

Hlavným cieľom centra EDULAB je zvýšiť popularitu využívania moderných vzdelávacích technológií na školách a ukázať prínosy a význam pre skutočnú modernizáciu vzdelávania. EDULAB prináša učiteľom možnosť získať praktické zručnosti absolvovaním školení a vyskúšať si so svojimi žiakmi prácu s najmodernejšími technológiami.

Prostredníctvom multimediálneho spracovania vzdelávacieho obsahu a ďalších technológií sa zvyšuje kvalita a rýchlosť získavania vedomostí a študent tak prechádza z pasívnej roly poslucháča do pozície aktívneho účastníka vyučovacieho procesu.

EDULAB ponúka školám možnosti, ako prostredníctvom moderných informačných a komunikačných technológií vytvárať motivujúce prostredie pre kreatívnu prácu učiteľov a študentov.

Priestory EDULAB

V prízemí centra EDULAB čaká na návštevníkov moderne vybavená učebňa, ktorá využíva najnovšie hardvérové a softvérové technológie pre školy – ako pre učiteľov, tak aj pre žiakov. V prízemí ďalej nájdete kaviareň s výbornou kávou a príjemným posedením. Na prvom podlaží je oddychová Fun zóna s hernými konzolami a bohatou ponukou športových a iných hier.

Použité technológie

Centrum EDULAB je vybavené najmodernejšími vzdelávacími hardvérovými a softvérovými technológiami:

  • Naučteviac.sk – vzdelávací portál pre moderných učiteľov
  • Interaktívna tabuľa, dotykový prezentačný displej, vizualizér, tablety, hlasovacie zariadenia a interaktívne perá
  • Herné konzoly
  • Dotykové počítače a notebooky
  • Systém pre živé vysielanie na internete
  • Interaktívny projektor
  • Plazmové televízory s dotykovým rámom
  • Inteligentný systém pre ovládanie priestoru
  • A iné...