Osobnosti

Osobnosti

 • Andrej Fujas Andrej Fujas

  Od prvého okamihu, ako som sa dozvedel o Planéte vedomostí na konferencii Roadshow Moderný učiteľ v roku 2009, cítil som, že som našiel to, po čom som túžil asi každým atómom môjho tela. Vzhľadom na to, že moje fyzikálne pomôcky dožívali (tie, čo ešte vôbec boli funkčné), a financie boli dôležitejšie na iné veci, Planéta vedomostí sa stala doslova vykúpením. Moje nadšenie už pri prvej prezentácii digitálneho kurikula prešlo na žiakov a oni plní očakávania, čím ich zase prekvapím, riešili problémy, príklady a cvičenia.  

 • Marta Izsófová Marta Izsófová

  Napadlo Vás niekedy zamyslieť sa nad tým, aký je váš účel na tomto svete? Trvalo mi 35 rokov, kým som si konečne pripustila v plnej miere, že mojou úlohou je učiť. V podstate mi v tej chvíli odľahlo, pretože učím asi odkedy viem spájať celé vety do rozumných odstavcov. Ako 5 ročná som písala úlohy mojej sestre prváčke do školy, lebo som sa doma nudila a pokladala som to za fascinujúce. Moje nadšenie nikdy nepoľavilo a učenie sa stalo mojím koníčkom.  

 • Jana Pavlíková Jana Pavlíková

  Dňa 13. apríla si naši žiaci zo ZŠ Markušovce mohli vyskúšať prácu s interaktívnou tabuľou, dotykovými monitormi a aj hlasovacími zariadeniami. Absolvovali hodinu v centre EDULAB, kde učiteľ prešiel od matematiky cez angličtinu k fyzike. V závere hodiny robili test. Návšteva sa žiakom veľmi páčila. Personál EDULABu bol veľmi milý a láskavý a aj touto cestou mu chceme poďakovať za príjemné privítanie a aj za celý pobyt v EDULABe. Obohatení boli aj učitelia, videli najmodernejšiu technológiu tejto doby a sú odhodlaní ju využívať.  

 • Ivana Klinovská Ivana Klinovská

  O centre moderných technológií EDULAB som sa dozvedela na Roadshow Moderný učiteľ 2010 v Bratislave. Možnosť navštíviť EDULAB a absolvovať so žiakmi vyučovaciu hodinu, sme v našej základnej škole prijali so zvedavosťou. Učiteľov, ktorí pochopili, že modernizácia výučby prostredníctvom digitálneho obsahu je nezvratná, je stále viac. Postupne zisťujeme, že moderné vzdelávacie technológie (napr. interaktívne tabule, notebooky, projekčná technika alebo vzdelávací systém Planéta vedomostí) prinášajú do škôl závan sviežosti, atraktivity a efektivity.  

 • Ondrej Krišanda Ondrej Krišanda

  Zapojenie sa do projektu Planéta vedomostí v našej škole len potvrdilo, že učitelia sa snažia modernizovať svoju výučbu, snažia sa prispôsobiť dnešnej modernej dobe, samozrejme s cieľom zatraktívnenia, ale aj zachovania podstaty vyučovacieho procesu a cieľov vyučovaného predmetu. Sme si plne vedomí, že učiteľ nedokáže a nemôže na každej svojej vyučovacej hodine využívať nové IKT technológie a interaktívne materiály. Na strane druhej ich častým používaním a prezentovaním sa zatraktívňuje vyučovací proces.