Osobnosti

Ondrej Krišanda

Ondrej Krišanda

Zapojenie sa do projektu Planéta vedomostí v našej škole len potvrdilo, že učitelia sa snažia modernizovať svoju výučbu, snažia sa prispôsobiť dnešnej modernej dobe, samozrejme s cieľom zatraktívnenia, ale aj zachovania podstaty vyučovacieho procesu a cieľov vyučovaného predmetu. Sme si plne vedomí, že učiteľ nedokáže a nemôže na každej svojej vyučovacej hodine využívať nové IKT technológie a interaktívne materiály. Na strane druhej ich častým používaním a prezentovaním sa zatraktívňuje vyučovací proces.

Z našej školy sa školenia zúčastnilo 7 učiteľov, ktorí z EDULABu odchádzali príjemne prekvapení, naplno rozhodnutí využívať moderné technológie a pripravený interaktívny materiál. V krásne vybavenom EDULABe nám boli predvedené rôzne formy využitia Planéty vedomostí a na záver sme mali možnosť si vyskúšať aj hlasovacie zariadenia. Ďakujeme našim lektorom. Veľkou výhodou je, že okrem portálu pre učiteľov funguje aj portál pre žiakov, ktorí sú tak isto vtiahnutí do interaktívneho diania a učiteľ má nielen prehľad o vypracovaných úlohách, ale aj o samotnej práci daného žiaka. Pre našich žiakov je to nové, po krátkom používaní portálu
a následnej ankete na našej škole sa zhodli, že radšej vypracovávajú úlohy na portáli ako do zošita. Tento projekt hodnotíme veľmi kladne a dúfame, že do budúcna prinesie len samé pozitívne výsledky a ohlasy používateľov.

Mgr. Ondrej Krišanda, riaditeľ Základnej školy v Kysaku