Partneri

Partneri

Centrum EDULAB spája a podporuje spoluprácu partnerov z akademickej oblasti, súkromé subjekty a verejnú správu.

Hlavnými partnermi sú

AGEMSOFT

AGEMSOFT je slovenská spoločnosť pôsobiaca v oblasti vzdelávacích e-learningových technológií a softvéru pre školy, verejný sektor a jednotlivcov. Technológie a produkty AGEMSOFT sú zamerané na podporu celoživotného vzdelávania od predškolského veku, cez základné a stredné školstvo, vysoké školy a verejnosť bez rozdielu veku. AGEMSOFT dlhodobo spolupracuje s renomovanými medzinárodnými vydavateľmi vzdelávacieho obsahu, čo umožňuje neustále rozširovanie portfólia produktov a skvalitňovanie služieb.
www.agemsoft.sk

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) je najväčšou a najstaršou slovenskou univerzitou. Vznikla v roku 1919. Má 13 fakúlt, ktoré poskytujú široké portfólio študijných programov na troch stupňoch štúdia – bakalárskom, magisterskom/doktorskom a doktorandskom. Komplexný diapazón vzdelávania dopĺňa letná Detská univerzita Komenského pre malých študentov vo veku od 9 do 14 rokov, ako aj štúdium pre seniorov na Univerzite tretieho veku Centra ďalšieho vzdelávania UK. Počas svojej histórie vychovala UK viac ako 150-tisíc absolventov lekárskeho, spoločenskovedného, humanitného, prírodovedného a farmaceutického štúdia. Univerzita Komenského v Bratislave dnes predstavuje najväčší vedecký a výskumný potenciál zo všetkých vysokých škôl na Slovensku. Má 9 Centier excelentnosti, ktoré realizujú špičkový výskum v rozmanitých oblastiach.
www.uniba.sk

Ústav informácií a prognóz školstva

Ústav je ústredným informačným centrom rezortu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, zabezpečuje prevádzkovanie časti štátneho informačného systému, metodiku tvorby a komplexné spracovanie informácií z oblasti vzdelávania a výchovy, starostlivosti o mládež a šport, vrátane financovania. Je vedúcim odvetvovým, metodicko-koordinačným pracoviskom komplexného informačného systému rezortu, jeho automatizácie a prepojenia na informačné systémy v Slovenskej republike a v zahraničí.
www.uips.sk

SMART Technologies

Spoločnosť SMART Technologies ako najväčší výrobca interaktívnych tabulí a interaktívnych pomôcok pre vzdelávanie pôsobí na celosvetovom trhu už od roku 1987. Interaktívne tabule SMART Board patria medzi najkvalitnejšie a najpredávanejšie na celom svete. Okrem spomínaných interaktívnych tabulí spoločnosť SMART Technologies ponúka produkty ako hlasovacie zariadenia, vizualizéry, tablety, výučbové softvéry a ďalšie. Oficiálnym distribútorom na Slovenskom trhu pre produkty SMART je spoločnosť AP MEDIA.
www.smartboard.sk

ASUS

ASUS, spoločnosť zameraná na technológie, zamestnávajúca viac ako desať tisíc pracovníkov po celom svete a jeden z najlepších svetových týmov vedcov a vývojárov, je známa vysokou kvalitou produktov a prelomovými inováciami. Ako vedúca spoločnosť novej digitálnej éry ponúka spoločnosť ASUS úplný sortiment produktov s cieľom presadiť sa v novom tisícročí.
www.asus.cz

Microsoft

Microsoft je svetovou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti softvéru, služieb a internetových technológií pre osobné aj obchodné využitie. Poslaním spoločnosti Microsoft Slovakia je umožniť ľuďom a organizáciám v Slovenskej republike dosahovať úspech pomocou špičkového softvéru, ktorý s využitím znalostí slovenských odborníkov vytvára bezpečné a inšpiratívne prostredie pre uplatnenie vo všetkých odboroch a ľudských činnostiach. Spoločnosť Microsoft prináša na slovenský trh moderné technológie a jej snahou je sprístupňovať ich všetkým skupinám obyvateľstva prostredníctvom spolupráce s verejným sektorom, neziskovými organizáciami a dlhodobých programov na podporu školstva od základného stupňa cez stredné a vysoké až po celoživotné vzdelávanie.
www.microsoft.sk

MONOGRAM

Spoločnosť MONOGRAM sa zaoberá poskytovaním komplexných riešení a služieb v oblasti inovatívnych technológií. Do portfólia patria predovšetkým služby návrhu, vývoja, nasadzovania a údržby internetových aplikácií, grafické práce a webdesign, biznis konzulting, technológie digitálneho publikovania, video systémy (video konferenčné systémy, video systémy pre univerzity, video systémy pre operačné sály), systémy pre živé vysielanie, tlmočnícke systémy, systémy manažmentu športových podujatí atď. História spoločnosti MONOGRAM začala v roku 2005. Odvtedy firma zrealizovala stovky projektov, angažovala a vychovala špičkových odborníkmi a stala sa lídrom vo viacerých oblastiach využitia a aplikácie inovatívnych technológií. V súčasnosti pôsobí okrem Slovenskej a Českej republiky v mnohých krajinách Európskej únie, Rusku, Turecku, USA, Kanade, Austrálii. Značka MONOGRAM pre zákazníkov predstavuje záruku profesionality, kvality, spoľahlivosti a najmä extenzívnych skúsenosti s realizáciou rozsiahlych projektov.
MONOGRAM Technologies – weby, eshopy, internetové portály, vývoj aplikácií na mieru
MONOGRAM Multimedia – multimédiá, video riešenia, online streaming technológie
MONOGRAM Interactive - webdizajn, nové médiá, vývoj pre iPad a iPhone platformy

PC REVUE

Magazín PC REVUE je určený pre širokú počítačovú verejnosť, IT fanúšikov a ľudí, ktorí sa zaujímajú o nové technológie. Má dlhodobo vedúce postavenie medzi špecializovanými odbornými magazínmi, ale aj všeobecnými spoločensko-ekonomickými týždenníkmi a mesačníkmi s prílohou o IT. PC REVUE pravidelne prináša aktuálne informácie z diania v oblasti IT, vyhotovuje reportáže z podujatí, výstav, či výrobných závodov. Podstatnú časť magazínu tvoria hardvérové porovnávacie testy a softvérové novinky, ktoré čitatelia môžu nájsť na 8 GB DVD prílohe, ktorá je súčasťou každého vydania. PC REVUE podporuje rozvoj IT technológií, ich aplikovanie v praxi publikovaním rôznych článkov, či mediálnou podporou inštitúcií, študentských konferencií a iných podujatí zameraných na IT technológie.
www.pcrevue.sk

DANSOVIA - Tanečná akadémia

Tanečná akadémia DANSOVIA vznikla v septembri 2007 ako spoločná myšlienka Jána Ďurovčíka a Petra Modrovského. Odvtedy ju navštevuje cca 250 až 300 stálych členov od detí až po dospelých neobmedzeného veku. Členovia tanečnej akadémie DANSOVIA pravidelne navštevujú kurzy spoločenského tanca, kurzu Showdance (muzikálový tanec) a božské telá (latinskoamerické choreografie na dynamickú hudbu pri ktorých sa každý poriadne vypotí).

www.dansovia.sk