Aktivity programu

Aktivity programu

Fáza I. (šk.rok 2012/13)

  • Zriadenie 24 Informačných centier digitalizácie škôl vo všetkých krajoch Slovenska vzájomne napojených na centrum moderného vzdelávania EDULAB.
  • Realizácia odborných metodických seminárov lektormi v jednotlivých informačných centrách.
  • Po splnení podmienok získalo prvých 1000 zaregistrovaných škôl digitálny vzdelávací obsah pre 5 prírodovedných predmetov na portáli Naučteviac.sk
  • Podpora10 projektov zameraných na tvorbu a využívanie digitálneho vzdelávacieho obsahu sumou 1 000 EUR / projekt.

Fáza II. (šk.rok 2012/13)

  • V školskom roku 2012/2013 bol spustený vzdelávací e-learningový portál pre žiakov školazdomu.sk. Školy zaregistrované do Programu podpory získali bezplatný prístup pre svojich žiakov.

Fáza III. (šk.rok 2013/14)

  • Projekt Škola na dotyk, ktorého cieľom je overenie možností využitia dotykových technológií vo výučbe. Výstupy z projektu sú dostupné na stránke: www.skolanadotyk.sk
  • Príprava on-line aplikácie pre pedagógov na prípravu vlastných digitálnych vzdelávacích materiálov s možnosťou prepojenia s on-line prístupnými zdrojmi. Aplikáciu TUUL nájdete na stránke www.tuul.sk

Fáza IV. (šk.rok 2014/15)

  • Rozšírenie Programu podpory digitalizácie škôl o materské školy.
  • Bezplatné zabezpečenie jednej metodickej príručky Škôlka hrou (LETO) na každú materskú školu na Slovensku.
  • Zriadenie 10 Centier excelentnosti v materských školách zameraných na podporu inovatívnych metód výučby v materských školách.