Aktivity programu

Aktivity programu

Fáza I.

Podpora pre školy:

  • Zriadenie 24 Informačných centier digitalizácie škôl vo všetkých krajoch Slovenska vzájomne napojených na centrum moderného vzdelávania EDULAB.
  • Realizácia odborných metodických seminárov lektormi v jednotlivých informačných centrách.
  • Po splnení podmienok získa prvých 1000 zaregistrovaných škôl digitálny vzdelávací obsah pre 5 prírodovedných predmetov na portáli Naučteviac.sk Portál obsahuje viac ako 30 000 vzdelávacích materiálov z predmetov matematika, fyzika, chémia, biológia a prírodoveda. Podmienkou je absolvovanie bezplatného odborného metodického seminára aspoň jedným pedagógom školy.

Podpora pre učiteľov:

  • V každom školskom roku bude podporených minimálne 10 projektov zameraných na tvorbu a využívanie digitálneho vzdelávacieho obsahu sumou 1 000 EUR / projekt.
  • Výstupy projektov budú bezplatne sprístupnené ostatným učiteľom a žiakom.

 Fáza II.

  • V roku 2012 bude spustený vzdelávací e-learningový portál pre domácnosti a firmy školazdomu.sk. Určitú sumu z každého nákupu na tomto portáli bude môcť kupujúci venovať konkrétnej slovenskej škole alebo vzdelávacej organizácii na nákup učebných pomôcok (počítače, tabule, pracovné zošity, metodiky a pod.).

Fáza III.

  • Projekt Škola na dotyk, ktorého cieľom je overenie možností využitia dotykových technológií vo výučbe. Výstupy z projektu sú dostupné na stránke www.skolanadotyk.sk
  • Príprava online aplikácie na prípravu digitálnych vzdelávacích materiálov vytváraný s ohľadom na potreby slovenských škôl. Aplikáciu TUUL nájdete na stránke www.tuul.sk
  • Vytvorenie 10 centier excelentnosti zameraných na podporu inovatívnych metód výučby v materskách školách.