Aktivity programu

Aktivity programu

Fáza I.

Podpora pre školy:

  • Zriadenie 20 inovatívnych Informačných centier digitalizácie škôl spolu vo všetkých krajoch Slovenska vzájomne napojených na centrum moderných vzdelávacích technológií EDULAB.
  • Realizácia odborných metodických seminárov lektormi v jednotlivých informačných centrách.
  • Po splnení podmienok získa prvých 1000 zaregistrovaných škôl digitálny vzdelávací obsah pre 5 prírodovedných predmetov na portáli Naučteviac.sk Portál obsahuje viac ako 30 000 vzdelávacích materiálov z predmetov matematika, fyzika, chémia, biológia a prírodoveda. Podmienkou je absolvovanie bezplatného odborného metodického seminára aspoň jedným pedagógom školy.

Podpora pre učiteľov:

  • V každom školskom roku bude podporených minimálne 10 projektov zameraných na tvorbu a využívanie digitálneho vzdelávacieho obsahu sumou 1 000 EUR / projekt.
  • Výstupy projektov budú bezplatne sprístupnené ostatným učiteľom a žiakom.

 Fáza II.

  •  V roku 2012 bude spustený vzdelávací e-learningový portál pre domácnosti a firmy školazdomu.sk. Určitú sumu z každého nákupu na tomto portáli bude môcť kupujúci venovať konkrétnej slovenskej škole alebo vzdelávacej organizácii na nákup učebných pomôcok (počítače, tabule, pracovné zošity, metodiky a pod.).

Fáza III.

  • Pripravujeme projekt v rámci ktorého vybavíme vybrané školy tabletmi a dotykovými obrazovkami.
  • Začiatkom školského roku 2013/2014 predstavíme učiteľom nový nástroj na prípravu digitálnych vzdelávacích materiálov vytváraný s ohľadom na potreby slovenských škôl.
  • Zverejnenie výsledkov projektu "Po stopách dejín".