Program podpory digitalizácie škôl

Program podpory digitalizácie škôl

Predstavenie programu

Program podpory digitalizácie škôl SR je iniciatívou Neziskovej organizácie EDULAB orientovanou na oblasť modernizácie vzdelávania na základných, stredných a materských školách.

Program bol spustený v roku 2012 za podpory Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií SR, Združenia samosprávnych škôl Slovenska a komerčných spoločností. Program je určený pre všetky základné, stredné a materské školy na území Slovenskej republiky.

Hlavným cieľom programu je podpora inovácií škôl zo strany súkromného sektora a neziskových organizácií.

Program je podporovaný aj sieťou Školiacich centier vo všetkých krajoch Slovenska.

Ciele programu

 • Podporovať využívanie digitálnych technológií vo vyučovacom procese a vytvoriť odborné inovačné a poradenské centrum s prepojením na školy.
 • Poskytovať finančnú pomoc školám na nákup digitálnych učebných pomôcok zo súkromného sektora.
 • Zvyšovať motiváciu firiem k spoločenskej zodpovednosti.
 • Podporovať riaditeľov a učiteľov v snahe o aktívne využívanie digitálnych technológií na svojej škole.
 • Popularizovať využívanie digitálnych vzdelávacích technológií vo výučbe u učiteľov, detí, rodičov a celej verejnosti.

Partneri programu

 • Nezisková organizácia EDULAB
 • Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR
 • Združenie samosprávnych škôl Slovenska
 • AGEMSOFT a.s.
 • Samsung Electronics
 • Microsoft
 • Atos

Benefity a podpora škôl

 • Prvých 1000 registrovaných škôl do programu získa digitálny vzdelávací obsah pre 5 prírodovedných predmetov na portáli www.naucteviac.sk do 30.6.2014 bezplatne.
 • Organizovanie odborných metodických seminárov a prednášok určených pre riaditeľov a učiteľov škôl.
 • Finančná podpora pre pedagógov určená na tvorbu digitálneho vzdelávacieho obsahu.
 • Oceňovanie riaditeľov škôl, ktorí aktívne podporujú digitalizáciu na svojej škole.
 • Možnosť získavania benefitov od komerčných partnerov programu.
 • Možnosť získavania sponzorských príspevkov určených na nákup digitálnych učebných pomôcok.

Odborné prednášky

 • V rámci podpory škôl pri modernizácii vzdelávania sa v centre vzdelávacích technológií EDULAB konajú odborné prednášky pre riaditeľov a učiteľov na tému digitalizácie škôl. Informácie o aktuálne realizovaných odborných prednáškach budú priebežne zverejňované na našich stránkach.