Registrácia do programu

Registrácia do programu

Postup registrácie do Programu podpory digitalizácie škôl

Do Programu podpory digitalizácie škôl sa môže zaregistrovať každá základná a stredná škola na území Slovenska. Základnou podmienkou účasti vašej školy v programe je registrácia do programu, ktorá zahŕňa nasledovné 2 kroky:

  • Vyplnenie online registračného formulára, ktorý nájdete na www.edulab.sk/program-registracia
  • Vyplnenie a odoslanie registračného formulára poštou na adresu: EDULAB, Rigeleho 1, 811 02 Bratislava
    Registračný formulár si môžete stiahnuť TU.
    Tlačený registračný formulár sa považuje za potvrdenie online registrácie Vašej školy do programu.

Zaregistrovaním do programu získava vaša škola hodnotné benefity a môže využívať rôzne formy podpory, ktoré sú definované v jednotlivých fázach realizácie aktivít programu.

Benefit pre prvých 1000 registrovaných škôl

Prvých 1000 registrovaných škôl do programu získa digitálny vzdelávací obsah pre 5 prírodovedných predmetov na portáli Naučteviac.sk do 30.6.2014 bezplatne.

Všetci učitelia a žiaci vašej školy budú môcť využívať viac ako 30 000 digitálnych vzdelávacích materiálov pre predmety matematika, fyzika, chémia, biológia a prírodoveda, ako aj nástroje vzdelávacieho portálu pre učiteľov www.naucteviac.sk a vzdelávacieho portálu pre žiakov www.naucsaviac.sk.

Je to jednoduché, stačí:

  • zaregistovať vašu školu do programu,
  • aktívne používať sprístupnený digitálny vzdelávací obsah na portáli Naučteviac.sk vo vyučovacom procese na vašej škole.