Po stopách dejín

Po stopách dejín

Slovensko je malá krajina, má však prekrásne malebné miesta,  z ktorých dýcha história.  Ak aj vy vo svojom okolí poznáte takéto miesta, dajte o nich vedieť ostatným.

Predstavujeme Vám projekt „Po stopách dejín“, ktorý sme pre školy pripravili prostredníctvom Programu podpory digitalizácie škôl. V rámci projektu poskytujeme učiteľom slovenských škôl, ktoré sú zapojené do Programu podpory digitalizácie škôl, možnosť získať grant až vo výške 1000 € na tvorbu digitálneho vzdelávacieho obsahu. Cieľom projektu je vytvorenie multimediálneho vzdelávacieho materiálu pre učiteľov dejepisu a geografie a príbuzných humanitných predmetov. Projekt je zameraný na históriu a geografiu miestneho regiónu. Obsahom projektu sú  lokality na území Slovenska, na ktoré sa viažu dejiny Slovenska, alebo sú geografickým  spôsobom jedinečné, ako napríklad: historické pamiatky, technické pamiatky, rodisko alebo pôsobisko významnej historickej postavy, dejiská významných historických udalostí, geograficky zaujímavé a jedinečné lokality a podobne.

Výstup  projektu  predstavuje  multimediálny vzdelávací materiál, ktorý pozostáva z troch častí:

  1. vzdelávací materiál pre učiteľov
  2. metodická príručka pre učiteľov
  3. multimediálne didaktické nástroje

Charakterstika častí vzdelávacieho materiálu

Harmonogram projektu

Zaslanie námetu na projekt