Harmonogram

Časový harmonogram projektu

1. Fáza – Jún – Október 2012

  1. Vyhlásenie predkladania návrhov projektu.
  2. Tvorba návrhov projektu cieľovými skupinami. 

2. Fáza –  November 2012

  1. Výber 10 najlepších návrhov projektov, ktoré budú podporené sumou 1000 €.
  2. Tvorba zmlúv medzi spoločnosťou a víťaznými učiteľmi.
  3. Potvrdenie finančných rozpočtov.

3. fáza – December 2012 – Jún 2013

  1. Tvorba  a zaslanie pracovnej verzie vzdelávacieho a metodického materiálu.
  2. Tvorba a zaslanie pracovnej verzie multimediálnej časti.
  3. Zasielanie priebežného čerpania finančných prostriedkov formou mesačnej správy.

4. fáza - September 2013

  1. Finalizácia projektu a prezentácia výsledkov projektu.