Grantový systém

Grantový systém

 
V rámci Programu podpory digitalizácie škôl bol vytvorený grantový systém pre pedagógov, ktorí majú záujem vytvárať digitálny vzdelávací obsah. Na rok 2012 / 2013 sme pripravili projekt "Po stopách dejín", ktorý je určený pre tvorbu obsahu na predmet dejepis a geografiu.

Viac informácií o projekte "Po stopách dejín" a o možnostiach zapojenia sa dozviete tu:
 
Po stopách dejín