Program podpory digitalizácie škôl

Program podpory digitalizácie škôl

Predstavenie programu

Program podpory digitalizácie škôl SR je iniciatívou Neziskovej organizácie EDULAB orientovanou na oblasť modernizácie vzdelávania na materských, základných, stredných školách.

Program bol spustený v roku 2012 za podpory Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií SR, Združenia samosprávnych škôl Slovenska a komerčných spoločností. Program je určený pre všetky základné, stredné a materské školy na území Slovenskej republiky.

Hlavným cieľom programu je podpora inovácií škôl zo strany súkromného sektora a neziskových organizácií.

Program pre základné a stredné školy je podporovaný aj sieťou Školiacich centier vo všetkých krajoch Slovenska.

Ciele programu

 • Podporovať využívanie digitálnych technológií vo vyučovacom procese a vytvoriť odborné inovačné a poradenské centrum s prepojením na školy.
 • Poskytovať finančnú pomoc školám na nákup digitálnych učebných pomôcok zo súkromného sektora.
 • Zvyšovať motiváciu firiem k spoločenskej zodpovednosti.
 • Podporovať riaditeľov a učiteľov v snahe o aktívne využívanie digitálnych technológií na svojej škole.
 • Popularizovať využívanie digitálnych vzdelávacích technológií vo výučbe u učiteľov, detí, rodičov a celej verejnosti.

Partneri programu

 • Nezisková organizácia EDULAB
 • Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR
 • Združenie samosprávnych škôl Slovenska
 • AGEMSOFT a.s.
 • Samsung Electronics
 • Microsoft
 • Atos

Benefity a podpora škôl

 • Prvých 1000 registrovaných škôl do programu získalo digitálny vzdelávací obsah pre 5 prírodovedných predmetov na portáli www.naucteviac.sk do 30.6.2014 bezplatne.
 • Organizovanie odborných metodických seminárov a prednášok určených pre riaditeľov a učiteľov základných a stredných škôl.
 • Finančná podpora pre pedagógov určená na tvorbu digitálneho vzdelávacieho obsahu.
 • Možnosť získavania benefitov od komerčných partnerov programu.
 • Možnosť získavania sponzorských príspevkov určených na nákup digitálnych učebných pomôcok.
 • Bezplatné zabezpečenie jednej metodickej príručky Škôlka hrou (LETO) na každú materskú školu na Slovensku.