Program podpory digitalizácie škôl

Program podpory digitalizácie škôl

Predstavenie programu

Program podpory digitalizácie škôl SR je iniciatívou vzdelávacieho centra EDULAB orientovanou na oblasť modernizácie vzdelávania na základných a stredných školách.

Program spúšťa centrum moderných vzdelávacích technológií EDULAB za podpory Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií SR, Združenia samosprávnych škôl Slovenska a komerčných spoločností. Program je určený pre všetky základné a stredné školy na území Slovenskej republiky.

Hlavným cieľom programu je digitalizácia škôl a dlhodobá podpora škôl zo strany súkromného sektora a neziskových organizácií.

Program je podporovaný aj sieťou Školiacich centier vo všetkých krajoch Slovenska.

Ciele programu

 • Podporovať využívanie digitálnych technológií vo vyučovacom procese a vytvoriť odborné inovačné a poradenské centrum s prepojením na školy.
 • Poskytovať finančnú pomoc školám na nákup digitálnych učebných pomôcok zo súkromného sektora.
 • Zvyšovať motiváciu firiem k spoločenskej zodpovednosti.
 • Podporovať riaditeľov a učiteľov v snahe o aktívne využívanie digitálnych technológií na svojej škole.
 • Popularizovať využívanie digitálnych vzdelávacích technológií vo výučbe u učiteľov, detí, rodičov a celej verejnosti.

Partneri programu

 • EDULAB – centrum moderných vzdelávacích technológií
 • Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií SR
 • Združenie samosprávnych škôl Slovenska
 • AGEMSOFT a.s.
 • Atos
 • Intel
 • Dr. Josef Raabe Slovensko

Benefity a podpora škôl

 • Prvých 1000 registrovaných škôl do programu získa digitálny vzdelávací obsah pre 5 prírodovedných predmetov na portáli www.naucteviac.sk do 30.6.2014 bezplatne.
 • Organizovanie odborných metodických seminárov a prednášok určených pre riaditeľov a učiteľov škôl.
 • Finančná podpora pre pedagógov určená na tvorbu digitálneho vzdelávacieho obsahu.
 • Oceňovanie riaditeľov škôl, ktorí aktívne podporujú digitalizáciu na svojej škole.
 • Možnosť získavania benefitov od komerčných partnerov programu.
 • Možnosť získavania sponzorských príspevkov určených na nákup digitálnych učebných pomôcok.
 • Informácie o aktuálne poskytovanej a pripravovanej podpore a benefitoch pre školy registrované do programu vrátane aktivít programu nájdete TU.

Časový harmonogram programu

 • Spustenie programu: 15.3.2012
 • Trvanie programu: 15.3.2012 – 30.6.2015
 • Členstvo v programe je pre školy na obdobie do 30.6.2015 bezplatné.

Registrácia škôl do programu

 • Informácie o registrácii do Programu podpory digitalizácie škôl nájdete TU.

Odborné prednášky

 • V rámci podpory škôl pri modernizácii vzdelávania sa v centre vzdelávacích technológií EDULAB konajú odborné prednášky pre riaditeľov a učiteľov na tému digitalizácie škôl. Informácie o aktuálne realizovaných odborných prednáškach budú priebežne zverejňované na našich stránkach.